Du er her

Debatt

Publisert
5. juli 2013

Det er flott at Psykologtidsskriftet noterer seg seire og holder telling på om vi som er opptatt av feltet, klarer å trekke frem psykisk helse i valgkampen.

Det er sjølvsagt mulig å finne setningar i «Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi» som fokuserer på det kliniske, men det forandrar ikkje det grunnleggande: Nasjonalt Profesjonsråd støttar opp om scientist–practitioner-modellen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side 714-717

Kommenter denne artikkelen