Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
5. juli 2013

«Forget all about that macho shit and learn how to play guitar», song John Mellencamp på 1980-talet. Ein ny fransk studie tydar på at han hadde forstått kva som skulle til.

En norsk studie viser at ni av ti med diagnostisert rusmisbruk eller rusavhengighet også hadde andre psykiske lidelser i tillegg.

I desse sommarferietider kostar vi på oss endå ein kuriøs studie om seksuell tiltrekking, frå den same franske forskaren som sjekka gitarkasseeffekten i studien over.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side 720

Kommenter denne artikkelen