Du er her

Profesjonsstudium i Stavanger

Publisert
5. juli 2013

Utdanning av leger og kiropraktorer ved et nytt fakultet i Stavanger? Bra, men ikke glem psykologene!

Som pasienter, pårørende og ansatte ser vi at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår, før psykologisk og somatisk helsehjelp blir likeverdige i våre helsetjenester. […] Psykologene Brønnick og Øhlckers skriver i Aftenbladet 22. mai at opprettelsen av et helsefakultet ved Universitetet i Stavanger (UIS) også bør innbefatte et profesjonsstudium i psykologi. Dette gir vi vår uforbeholdne støtte til. Det er vi som kjenner på kroppen når hjelpen er mangelfull, når de som skal hjelpe oss ikke forstår språket, og heller ikke har den riktige kompetansen. Det er vi som må vente i måneder og kanskje år på riktig psykologhjelp, fordi det utdannes få psykologer i Norge.

Debattinnlegg i Stavanger Aftenblad av Målfrid Frahm Jensen m.fl.31.5.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen