Du er her

Utenforskapets pris

Hva gjør det med barn å bli holdt utenfor fellesskapet med andre barn? Hvilken pris betaler barnet, og hva koster mobbingen oss som samfunn?

Illustrasjonsfoto: Arne Olav L. Hageberg

Mobbing gir mange barn og unge langvarige psykiske plager. Det koster samfunnet store summer. Kunnskapsministeren lover nye tiltak.

Hun forteller en historie om årevis med mobbing. Etter 18 år som pasient i psykisk helsevern vil Kjersti Fagerbakke for første gang snakke offentlig om det.

Psykologer og brukerrepresentanter er enige: Mobbing kan ha alvorlige følger, men vi vet mye både om forebygging av skader og leging av sår. – Fylkesmennene må få hjemmel til å iverksette sanksjoner overfor skoler som bryter loven, sier barneombudet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side 688-702

Kommenter denne artikkelen