Du er her

Boknytt

Publisert
5. juli 2013

Rydheim, Kristiansen & Thyness (red.) | Drøm i våken tilstand Tekster etter et brukerstyrt skriveverksted for folk diagnostisert med bipolar lidelse. Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Alle bidragsyterne opplevde en stor grad av tilfriskning og mestring underveis i skriveprosessen. Abstrakt Forlag, 2013.

Inger Eggen | Fra traumer til vonde minner Om dissosiasjon og integrering En personlig beskrivelse. Med god faglig kompetanse kan pasienter med dissosiative lideler oppnå tilstedeværelse i eget liv, og ikke minst kjenne seg som en virkelig person. Universitetsforlaget, 2013. 192 sider

Anne Line Bretteville- Jensen (red.) | Hva vet vi om cannabis? Mengden av virkestoffer er endret, det har kommet nye cannabislignende produkter, hjemmedyrking er blitt mer utbredt, vi har fått ny viten om skader, og Internett er blitt en viktig markedsplass. Universitetsforlaget, 2013. 176 sider

Ole Christer Finset Lund | Selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT) Manual for psykologisk behandling Presenterer intervensjonsstjernen, et hjelpemiddel for timing av intervensjoner som treffer der klienten og alliansen er akkurat nå. Innføring i planlegging og gjennomføring av Senk stresset i familien-kurset. Skrevet som en praktisk manual for terapeuter. Gyldendal Akademisk, 2013. 231 sider

Carolyn Webster- Stratton | Utrolige småbarn En veileder om småbarnets oppdagelsesferd i livet Hvordan kan du forstå og fremme den fysiske, sosiale, emosjonelle og språklige utviklingen hos småbarnet ditt, og gi det trygghet? Håndbok for foreldre, med loggskjemaer og konkrete tips. Gyldendal Akademisk, 2013. 264 sider

Åse Bratterud & Kari Emilsen | Dørstokkmila Barnehagens vei fra magefølelse til melding Om barnehagens arbeid ved bekymring for barns omsorgssituasjon. Råd om systematisk arbeid ved ulike typer bekymring. Tar opp barnehagens formelle og uformelle ansvar som forebyggende arena, og etiske og juridiske vurderinger. Fagbokforlaget, 2013. 181 sider

Arne Klyve & Jon Severud | Ordbok for underklassen «Kundematriser », «biomasse», «dialogmøter», «kriterier for måloppnåelse». Terminologi fra vareproduksjon smyger seg inn overalt og intetsigende svada er på manges lepper. Boka gir alfabetisk oversikt over nyord og avkler politikerspråk og frustrerende moteord i arbeidslivet. Spartacus, 2013.

Solveig Bøhle | Når kroppen husker det du vil glemme. Om hvordan folk husker når de blir behandlet med kroppsterapi som Rosenmetoden. Erfaringene deres veves sammen med nevrofysiologisk kunnskap, og fagfolk etterlyser mer forskning på kroppens selvlegende prosess. Første utg. 1994. Ny utg. med kapitler om energipsykologisk behandling. Bazar 2013.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen