Du er her

Psykose og arbeidsdeltakelse

Marte Tandberg forsvarte 7.mai 2013 avhandlingen The relationship between neurocognition, symptoms and employment status in patients with psychotic disorders for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: martetan@student.sv.uio.no

Andelen som var i jobb eller skole var høyere for personer med førstegangspsykose (49%) enn for dem med lengre sykdomsvarighet (13%). Studien av sammenheng mellom symptomer, kognisjon og arbeid hos personer med kortere sykdomsvarighet viste ingen sammenheng målt i tverrsnittstudier, dvs. på samme tid. Men en oppfølgingsstudie viste at god vedvarende oppmerksomhet har betydning for arbeidsstatus over tid for personer med førstegangspsykose. Det tyder på at sammenhengen mellom kognisjon og arbeid ikke er like sterk som tidligere rapportert, eller at andre sykdomsrelaterte og/ eller ytre systemfaktorer, f.eks. sjenerøse velferdsordninger, har større betydning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen