Du er her

Psykolog i eliteserien?

Publisert
5. juli 2013

Regjeringen har sendt på høring et lovforslag om å gi psykologer henvisningsrett [til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling].

Forslaget innebærer at psykolog i klinisk virksomhet som er offentlig ansatt i, eller utøver sin virksomhet etter avtale med kommune eller regionale helseforetak, kan henvise til psykologhjelp på linje med lege og barnevernsadministrasjonens leder.

– Dette kan skape et A- og B-lag blant psykologene, hevder Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard overfor Dagens Medisin.

Psykologforeningen mener at alle psykologer må omfattes av endringen i folketrygdloven.

– For oss er det vanskelig å se at en psykolog som jobber for eksempel i NAV, i PPT, barnevernet, i en bedriftshelsetjeneste eller på Volvat ikke skal kunne henvise til spesialisthelsetjenesten, sier presidenten.

Dagens Medisin 7.6.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 7, 2013, side

Kommenter denne artikkelen