Du er her

Den norske Rorschachforening er dannet

Den norske Rorschach-forening av 2012 ble dannet 2. mai og har som formål å fremme bruk av, forskning på, opplysning om og samarbeid i forbindelse med Rorschach-metoden i Norge. Foreningen skal være en brobygger mellom ulike Rorschach-tradisjoner og ikke binde seg til enkelte systemer eller retninger. Vi oppfordrer alle som er interessert i Rorschach-metoden til å bli med. Medlemskap er for tiden gratis.

Styret består av Cato Grønnerød (leder), Harald Janson (nestleder), Ellen Hartmann, Sissel Håland og Mona Bors Birkeland. Vi er til stede på nett og i sosiale medier, interesserte kan følge oss på: · Nettsider: http://rorschach.no · LinkedIn: http://goo.gl/wnoEG · Twitter: @DNoRoF

Vi ønsker at foreningens nettsider kan brukes til å melde om nyheter og aktiviteter. Send det til oss, og det vil bli publisert.

Cato Grønnerød Leder

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen