Du er her

Olweus vinner igjen

Nok en gang har Dan Olweus vært i USA for å motta en høythengende internasjonal pris.

SPYDSPISS: Internasjonalt er Dan Olweus en pioner og en ledende ekspert i forståelsen og forebyggingen av mobbing blant barn og unge, skriver den amerikanske psykologforeningen i sin prisbegrunnelse. Foto: Kim E. Andreassen, På Høyden

I år som i fjor var det den mektige amerikanske psykologforeningen APA som ville hedre psykologen og forskeren fra Uni Helse og Universitetet i Bergen. Denne gangen med APA s høythengende pris for fremragende forskning til samfunnet beste.

Gjennom sin forskning på utbredelse og konsekvenser av mobbing blant barn og unge og gjennom utviklingen av sitt evidensbaserte anti-mobbeprogram står Olweus frem som en spydspiss innenfor feltet, skriver juryen i sin begrunnelse. Den legger også vekt på at Olweus utrettelig gjennom flere tiår har engasjert seg for å peke på de politiske implikasjonene av sin forskning. Hans bok Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre (1992) er oversatt til over 20 språk. Videre fremhever juryen at arbeidet til Dan Olweus har spilt en avgjørende rolle i den dramatiske endringen vi har sett i mange land de senere årene: Det at mobbing i dag blir ansett som et presserende sosialt problem.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen