Du er her

Seniorforum 60+ med Siri Gullestad

Faglig og sosialt treff for psykologer onsdag 10. oktober kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Professor Siri Gullestad: «Ideologi og personlighet. 22. juli i psykologisk perspektiv». Hvordan kan vi forstå onde handlinger? Anders Behring Breivik var motivert ut fra klassisk høyreekstrem ideologi, vil mange hevde. De rettspsykiatrisk sakkyndige ser på sin side bort fra ethvert motiv; ifølge dem er de ideologiske overbevisningene sykdomsbetingede vrangforestillinger. Med utgangspunkt i en relasjonell forståelse av det menneskelige, tar vi for oss samspillet mellom ideologi og mulige psykologiske forklaringsmodeller, som splittelse og personlig myte. Lett bevertning. Følg med på Seniorforumets side på Psykologforeningens nettsted www.psykologforeningen. No

På vegne av styringsgruppen

Åse Nilssen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen