Du er her

Behandling av barn med angst

Krister Westlye Fjermestad forsvarte 9. mars 2012 avhandlingen The therapeutic alliance in cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: kfj@frambu.no

Studien undersøkte allianse hos barn (8–15 år) i angstbehandling. Det følelsesmessige båndet mellom barn og behandler, og graden av enighet mellom disse om behandlingsoppgaver og -mål ser ut til å representere én underliggende faktor kalt terapeutisk allianse. Funnene tyder på at en både må jobbe for å skape et godt følelsesmessig bånd til barnet og for å bli enige med barnet om behandlingsoppgaver og -mål. Barnets motivasjon og tro på behandlingen påvirket graden av samarbeid og tillit mellom barnet og behandleren . Det er derfor nyttig at behandlere klarlegger barnas motivasjon før behandling, at de forklarer barnet hva behandlingen går ut på, og sjekker barnets oppfatning av dette.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen