Du er her

Forskningsnotiser

Pasienter med schizofrenilidelse har en svært avvikende opplevelse av seg selv og sin identitet. Dette gjør dem utsatt for å utvikle depresjon og selvmord.

Folk i sør frykter mer enn nordlendingene å bli ensom som pensjonist. Osloborgere er aller mest pessimistiske.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side 917

Kommenter denne artikkelen