Du er her

Psykisk syke fortjener en fastpsykolog

Psykiske lidelser er sykdommer som må behandles, på samme måte som når du må sy igjen et åpent sår eller gipse en brukket legg.

Publisert
5. september 2012

FORESLÅR PSYKOLOGER: Partileder Erna Solberg (H) på talerstolen under partiets landsmøte i mai. På Unge Høyres landsmøte i juni foreslo hun en ordning med fastpsykologer

Foto: Høyre

DEBATT: FASTPSYKOLOG

Partileder Erna Solberg (H) mener at for mange må vente på samtaleterapi. Partiet vil gjøre det enklere for unge å få time hos psykolog, og foreslår en ordning med «fastpsykolog». Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt kommenterte i augustutgaven utspillet om fastpsykolog, i spalten Psykologi og samfunn. Hva mener sentrale ungdomspolitikere? På de følgende sidene kommenterer Serine Jonassen (Unge Høyre), Lina Bringsli (KrFU), Karine Skaret (FpU) og Eskil Pedersen (AUF).

Som et helhetlig forslag for å forbedre fastlegeordningen har Høyre foreslått å få flere psykologer på allmennlegekontorene. Det forslaget støtter Unge Høyre, først og fremst fordi psykiske lidelser må tas på alvor.

Med den rødgrønne regjeringen ser vi ofte at de psykiske problemene blir nedprioritert

Det finnes fortsatt mange av det slaget som mener at de med psykiske lidelser er pingler, at det går over, og at legene ikke burde bruke tiden sin på folk med helt frisk kropp. De tar grundig feil. Vi må innse at psykiske lidelser er en sykdom som må behandles, på samme måte som når du må sy igjen et åpent sår eller gipse en brukket legg. Det nytter ikke alltid å si til en anorektiker at han må spise, eller gi en deprimert kvinne en pille. Psykisk syke fortjener et fullverdig behandlingstilbud.

Nedprioritert

Med den rødgrønne regjeringen ser vi ofte at de psykiske problemene blir nedprioritert. Det haster mer å gi medisin til en med lungebetennelse enn at legen setter seg ned for å prate med en pasient som har det vanskelig. Både fastleger, spesialister og psykologer har ofte sprengt kapasitet og lange ventelister. For de med psykiske problemer kan det gå mange måneder før behandling, og skaden av å vente kan bli stor. En fastpsykolog vil kunne lette arbeidsmengden til fastlegen, og sørge for at de med psykiske problemer får hjelp når de trenger det, og ikke fire måneder senere.

Minst like viktig som å sikre at alle får hjelp, er det å sikre kvalitet i behandlingen. 2 av 3 allmennleger oppgir at de kan for lite om psykiske lidelser. Det er et problem for legene, for samfunnet, og først og fremst for pasientene. Når den psykiske helsen er dårlig, kan det gå ut over mange av kroppens funksjoner. Pasientene må kunne stole på at legen finner roten til problemet, og evner å løse det. For å behandle psykiske lidelser må vi sørge for at de får god og riktig behandling, og kompetanse på legesenteret, det kan fastpsykologer bidra til.

Nye løsninger

Problemer med den psykiske helsen er den vanligste årsaken til at unge og voksne besøker legen. Det betyr at vi må gjøre noen grep i forhold til hvordan vi behandler, prioriterer og snakker om psykiske lidelser i Norge. Før var det kun de med tunge psykiske problemer som ble innlagt, man tok tak i. Nå ser vi at stadig flere lider av depresjoner, spiseforstyrrelser og lettere psykose. Vi må tørre å satse og å prøve nye løsninger for å sørge for bedre helse.

Å øke livskvaliteten handler ikke bare om å behandle kreft, eller få folk til å spise grønnsaker og hoppe tau en gang om dagen, det handler også om å være psykisk til stede og å føle seg bra. Det handler om å klare seg selv og å vite at dersom du kommer på legekontoret, kan du få god og riktig hjelp uansett hvilken sykdom du har.

Unge Høyre vil ikke ha en fastpsykolog fordi alle er psykisk syke, men fordi alle psykisk syke fortjener en psykolog. Det kan føre til kortere behandlingstid, økt kvalitet og lavere terskel for å be om hjelp. En god helse er avgjørende for et godt liv, uansett om man har vondt i kroppen eller i sitt eget hode.

serine@ungehoyre.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen