Du er her

Utsatt for depresjon og selvmord

Pasienter med schizofrenilidelse har en svært avvikende opplevelse av seg selv og sin identitet. Dette gjør dem utsatt for å utvikle depresjon og selvmord.

Dette kommer frem i doktoravhandlingen til medisineren Elisabeth Haug ved Oslo universitetssykehus HF Ullevål. Haug fant blant annet ut at det er en betydelig opphopning av slike selvforstyrrelser hos pasienter med schizofrenilidelse, og at depresjon og selvmordsrisiko blant disse pasientene har en klar sammenheng med nivået av selvforstyrrelser, skriver Dagens Medisin. Elisabeth Haug og medarbeiderne hennes intervjuet cirka 100 pasienter med psykoselidelse. Pasienter med schizofreni, den alvorligste psykoselidelsen, har en svært avvikende opplevelse av seg selv og sin identitet.

– Slike selvforstyrrelser er så dyptgripende og alvorlige at mange pasienter med denne diagnosen til og med kan tvile på at de i det hele tatt eksisterer, at tankene i hodet er deres egne, eller de kan for eksempel ha problemer med å kjenne seg igjen i speilet. Dette er til forskjell fra pasienter med andre typer psykoselidelser, som bipolar lidelse og paranoid psykose, påpeker hun i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

– Vi vet at tidlig oppdagelse og behandling av disse lidelsene gir bedre prognose. Den nye kunnskapen om selvforstyrrelser gir grunnlag for tidligere og mer presis diagnostikk. Dette vil forhåpentligvis føre til mer målrettet behandling og bedre forståelse av den enkelte pasient, skriver hun.

Kilde: Haug, E. (2012). Anomalous Self-Experience in Schizophrenia: associations with diagnosis, suicidality and neurocognition. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen