Du er her

Vel å merke

Nok en gang har Dan Olweus vært i USA for å motta en høythengende internasjonal pris.

Faglig og sosialt treff for psykologer onsdag 10. oktober kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side 924

Kommenter denne artikkelen