Du er her

Glimrende om gruppeterapi

Anne Stokkebæk | Korttidsterapi i grupper – på dynamisk, relationelt grundlag, Hans Reitzels forlag, 2011. 267 sider

Bare så det er sagt: Dette er en glimrende bok som gir tilstrekkelig oppdatering for alle gruppeterapeuter, og som er komplett nok til å kunne brukes som lærebok i all utdanning i psykodynamisk gruppeterapi. Boka er kortfattet, velskrevet og lettlest, oversiktlig og pedagogisk i sin oppbygning. Den er består av tre deler hvorav den første beskriver teoretisk og metodisk ramme, den andre relasjonell korttidsterapi i grupper generelt, og den tredje metoden anvendt på pasienter med kronisk smertetilstand. Boka har også et bilag med skriftlig informasjon til pasienter om gruppeterapi.

En god bok, kanskje en av de beste. Som med fordel kan leses av alle med interesse for gruppepsykoterapi

De første to delene, som utgjør mer enn tre fjerdedeler av boka, er teoretiske og gir en fin, tidsmessig innføring i psykodynamisk gruppetenkning. Og her kommer min eneste innvending mot boka: Tittelen. Jeg skulle ønske forfatteren hadde utelatt relasjonell til fordel for den gamle, kjente, men kanskje mindre presise, betegnelsen psykodynamisk. Relasjonell dynamisk gruppeterapi er for meg et nytt og ukjent begrep. Muligvis stammer det fra relasjonell psykoanalytisk teori/ terapi. Men selv etter grundig gjennomlesing er det vanskelig for meg å se en avgjørende forskjell mellom relasjonell og «vanlig» psykodynamisk gruppeterapi, både når det gjelder teoretisk grunnlag og, i enda større grad, klinisk praksis. Derfor ville det vært mer presist å kalle boka for eksempel Moderne psykodynamisk korttidsterapi i gruppe. For det er det den er. En bok om psykodynamisk korttidsterapi. En god bok, kanskje en av de beste. Som med fordel kan leses av alle med interesse for gruppepsykoterapi. Først og fremst for nybegynneren; et kompendium som kan gi lyst til å jobbe med korttidsgrupper. Men også for den mer erfarne terapeuten; en flott oppdatering med innspill som stimulerer til økt refleksjon over og bevisstgjøring på egen praksis.

Anmeldt av Heinrich Bille, overlege ved DPS Døgnenheten, Sykehuset Buskerud HF

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen