Du er her

Ensomhet – et nord/sør-fenomen

Folk i sør frykter mer enn nordlendingene å bli ensom som pensjonist. Osloborgere er aller mest pessimistiske.

Bare fire prosent av nordlendingene frykter ensomhet, mot hele 16 prosent i Oslo. Det viser en spørreundersøkelse InFact har gjennomført på vegne av Kommunal Landspensjonskasse, KLP. Et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 til +65 år (som ikke er pensjonister ennå), var med i undersøkelsen, skriver Dagens Medisin. Undersøkelsen avdekker ellers overraskende liten forskjell mellom svarene fra de unge og fra de eldre. For eksempel er like mange under 30 år som over 65 år bekymret for helsen og økonomien.

En av tre nordmenn frykter mest av alt at de får dårlig helse når de blir pensjonister. Deretter følger bekymringen for å få dårligere råd (18,8 prosent). – Vi ser at flere kvinner enn menn er redd for å få dårligere råd som pensjonist. Dette oppleves nok også som en realitet med tanke på at flere kvinner enn menn jobber deltid og dermed må se frem til en dårligere pensjon enn menn, sier kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP. Undersøkelsen viser videre at jo eldre man blir, desto mer ser man frem til pensjonisttilværelsen. Men selv om mange ser frem til pensjonisttiden, er det likevel kun syv prosent som svarer at det å slutte i jobben er det de ser mest frem til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen