Du er her

Debattert

I flokk

– Psykologprofesjonen i Norge har tradisjonelt vært tett knyttet til statsapparatet, og de aller fleste psykologer er klinikere mer enn de er akademikere med ideer. Det gjør at kritisk psykologi ikke har fått fotfeste her i landet, og den norske psykologstanden i nyere tid aldri har utviklet noen videre kritisk funksjon.

Ole Jacob Madsen i Klassekampen, 31. juli

Kritisk psykologi er da en mangelvare i Norge, det er meget trist.

Finn Bjerke på Facebook-gruppen Psykologer, 5. august

Visste ikke at jeg savnet dette perspektivet så sterkt! Takk også til Tidsskriftet.

Ottar Hummelsund på Facebookgruppen Psykologer, 5. august

Psykologer er (…) en homogen gruppe med flinkiser fra klatrende middelklasse i dette landet, med all bagasje det innebærer. Deriblant den populære ideen om at pas. trenger de samme tingene vi trenger for å ha det bra.

Marius Presterud på Facebookgruppen Psykologer, 5. august

Jeg tror ikke alle nødvendigvis er så like i utgangspunktet, ikke alle er flinkiser fra middelklassen, men at vi utsettes for krefter som gjør oss likere enn hva vi er. Det er en streng dressur i standen, og vi er svakere enn vi liker å tro.

Dag Holte på Facebook-gruppen Psykologer, 5. august

Ubehageleg påminnelse om at vi faktisk er mindre spesielle enn mange likar å tru: Underlagt same reguleringsmekanismene som «resten av verden». Og så vi, da, som skulle vera skolert i å gjennomskue slikt …

Bjørg Mannes på Facebook-gruppen Psykologer, 5. August

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen