Du er her

De rødgrønne har glemt psykisk helse

Regjeringen svikter. Fastpsykolog er en god løsning, men kall det folkepsykolog.

Publisert
5. september 2012

TRUET: Våren 2011 fortalte vi om den gode behandlingen ved Reinsvoll psykiatriske sykehus, der de praktiserer hesteassistert terapi og har kommet langt i å avskaffe bruken av tvangsmidler. I sommer kom det frem at det skal kuttes 157 millioner kroner i psykiatrien ved Sykehuset Innlandet alene, skriver Karine Skaret (FpU). Det kan bety nedlagte avdelinger og lengre behandlingskøer ved Reinsvoll.

Foto: Nils Henrik Huset

DEBATT: FASTPSYKOLOG

I juni tok Erna Solberg til orde for et prøveprosjekt med fastpsykologer. FrP mener at dette er et interessant forslag. Det er flott at Solberg setter psykisk helse på dagsordenen, for det virker som om regjeringen har glemt at dette er et viktig område. Antallet unge uføre øker raskt i Norge, og det er alarmerende å se at psykiske lidelser er den hyppigst forekommende diagnosegruppen blant unge. Dette gjør meg, som fremtidig psykolog, bekymret for utviklingen i samfunnet.

Antallet unge uføre øker raskt i Norge, og det er alarmerende å se at psykiske lidelser er den hyppigst forekommende diagnosegruppen blant unge

Kutt

I sommer kom det frem at det skal kuttes 157 millioner kroner i psykiatrien ved Sykehuset Innlandet alene. Dette til tross for at det allerede er et halvt års ventetid på behandling. Både ansatte og pasienter frykter at liv kan gå tapt, som en følge av disse kuttene. FrP fremmet, blant annet i forbindelse med Samhandlingsreformen, forslag om en ny opptrappingsplan for psykisk helse, men dette ble nedstemt på Stortinget. For meg virker det som om regjeringen ikke er klar over hvor mange som venter på behandling i det norske helsevesenet.

Omlegging

Når vi vet at det er så viktig med tidlig hjelp for mange psykiske lidelser, må vi få gjort noe slik at de som trenger det, får hjelp raskt. I dag, med Arbeiderpartiets og de rødgrønnes politikk, er det kun de rike og ressurssterke som har mulighet til å kjøpe seg ut av helsekøene. Med en fastpsykologordning slik Høyre skisserer, vil pasientene selv ha mulighet til å velge psykolog uavhengig av om den er privatpraktiserende eller tilknyttet det offentlige. Det er viktig for FrP å presisere at en slik ordning ikke kan innebære at alle skal ha en fast psykolog, men at alle skal ha mulighet til å få hjelp når de trenger det, uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Det er klart at en omlegging av finansieringsmodellen for psykologtjenester koster penger, men i det lange løp vil samfunnet tjene på dette. Ved at folk står i helsekø og mottar stønader, er de en utgift for samfunnet. Dersom man får hjelp når man trenger det, kan man kanskje fortsette å jobbe, eller komme fortere ut i arbeidslivet igjen og bli en ressurs i samfunnet.

Folkepsykolog

Det er jo ikke slik at alle kommer til å ha behov for å gå til en psykolog i løpet av livet. Det er derfor mulig at begrepet fastpsykolog ikke er så heldig, fordi det kan gi inntrykk av at alle burde gå til en psykolog. Kanskje man heller burde kalle ordningen folkepsykologen – psykologen som er der for deg. Dette er helt i tråd med intensjonen i forslaget om at det skal bli lettere å komme seg til psykolog dersom man trenger det.

Det blir mange spennende utfordringer for meg som psykologstudent fremover. Jeg håper på et regjeringsskifte ved neste valg, slik at vi som er fremtidens psykologer, kan gå en lysere fremtid i møte. En fremtid der vi kan hjelpe folk tidligere, uavhengig av personlig økonomi, slik at de får et rikt og meningsfylt liv.

karine@fpu.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen