Du er her

Unge på bølgelengde med foreldre i Bergen

Ungdommer i Bergen vil at foreldrene skal beskrive deres psykiske helse. Dette kan tyde på at de har stor tillit til foreldrene og er på bølgelengde med dem.

Bakgrunnen for påstanden er å finne i prosjektet ung@ hordaland. De aller fleste av deltakerne ønsker at foreldrene også skal gi sin beskrivelse av hvordan de opplever ungdommenes psykiske helse og utvikling, sier forsker Kjell Morten Stormark ved RKBU Vest, ifølge nettsidene til Uni helse. Dette kan kan gi et mål på hvor stor tillit 16–18-åringer i dag har til foreldrene, og i hvilken grad de ønsker at foreldrene involverer seg i livet deres. Over 11 000 ungdommer har hittil beskrevet hvordan de opplever forhold rundt psykisk helse, livsstil og oppvekst. Nesten 10 000 av dem ville også at foreldrene skulle beskrive deres psykiske helse og utvikling.

– Foreldre har lett for å tenke at barnet har blitt så gammelt at det ikke ønsker foreldrenes innblanding. Men jeg tror mange ungdommer ønsker å involvere foreldrene i større grad enn foreldrene kanskje selv er klar over, sier Stormark, som mener det er mulig at ungdom i dag identifiserer seg mer med foreldrene enn generasjoner før oss har gjort.

– Foreldre og barn er kanskje mer på bølgelengde nå enn tidligere. Både foreldrerollen og ungdomsrollen har vært og er i utvikling, og kjennetegnes av et større spekter av muligheter, og flere tangeringspunkter, for eksempel i forhold til interesser og aktiviteter. På grunn av bedre økonomi har de også mulighet til å være mer sammen, reise på ferieturer og drive med aktiviteter som knytter dem tettere sammen, sier Kjell Morten Stormark.

Kilde: Bakke, K.A. (2012, 6. august). Unge åpne om sin psykiske helse. Dagens Medisin. Lastet ned 15.8.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen