Du er her

Forbud mot spill gir Samfunnsgevinst

Marianne Bang Hansen forsvarte 17. april 2012 avhandlingen Game Over? Adolescent gambling behaviour after interventions in the gambling market – a public health perspective for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt: marianne.hansen@nkvts. unirand.no

Forbudet mot spilleautomater i 2007 var et naturlig eksperiment og en unik mulighet til å studere mulige effekter av tiltak som begrenser tilgjengeligheten til pengespill for hele befolkningen. Resultatene fra doktoravhandling viser en tett sammenheng mellom det totale omfanget av pengespill og andelen unge med spilleproblemer, og at en nedgang i det totale omfanget av pengespill innebar en kollektiv endring på alle spillenivåer. Nedgangen skjedde både blant de som spilte litt, de som spilte moderat og blant storspillerne. Når gjennomsnittet av spill gikk ned, var det altså fordi alle grupper av spillere, enten de var små- eller storspillere, spilte mindre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen