Du er her

Feriepenger som sykmeldt

Publisert
5. september 2012

Jeg er 100 % sykemeldt og har vært det i hele 2012. Sannsynligvis kommer jeg ikke tilbake i jobb før nærmere jul dette året, og vet ikke når jeg får tatt ut ferie. På min arbeidsplass pleier vi å få utbetalt feriepenger i juni, men i år fikk jeg kun vanlig lønn. Har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake feriepengene mine?

Forhåpentligvis snart tilbake i job

Arbeidsgiveren har dessverre rett til å holde tilbake dine opptjente feriepenger i denne situasjonen. Det følger av ferieloven § 11, 1. ledd at feriepenger skal utbetales når ferien faktisk tas ut. Du har vært sykmeldt og har derfor enda ikke tatt ut ferie i 2012. Arbeidsgiveren din har derfor korrekt utbetalt vanlig lønn til deg i juni.

Hvis du kommer tilbake i jobb i løpet av høsten 2012 og tar ut ferie før 1. januar 2013, har du krav på å få feriepengene utbetalt før ferien starter. Er ikke ferien avviklet i løpet av 2012 og heller ikke avtalt overført til 2013, har du krav på at opptjente feriepenger utbetales første lønningsdag i 2013. Dette følger av ferieloven § 11, 2. ledd.

Jeg har forståelse for at dette kan føles urettferdig, men arbeidsgiveren har altså rett til å utbetale vanlig lønn til deg i denne situasjonen. Arbeidsgiveren kan ikke tvinge deg til å ta ut ferie mens du er sykemeldt. Men blir du friskmeldt, kan du bli pålagt å ta ut ferie. Arbeidstakeren har plikt til å avvikle ferie hvert år, og arbeidsgiveren skal legge til rette for dette. Man kan som arbeidstaker motsette seg å avvikle ferie hvis man ikke har opptjent feriepenger hos nåværende og tidligere arbeidsgiver. Du kan altså ikke motsette deg å ta ut ferie hos ny arbeidsgiver hvis du har opptjent feriepenger hos den arbeidsgiveren du var hos før du byttet jobb.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 9, 2012, side

Kommenter denne artikkelen