Du er her

Frikort avhenger av effektive psykologer

Den nye automatiske frikortordningen gjelder fra og med denne måneden. Skal pasientene slippe å vente på frikort, må behandlerne være raske med å sende oppgjør.

TIDSFRIST: – Pasientene er avhengige av at alle psykologer sender inn oppgjør innen 14 dager etter en konsultasjon. Slik sikrer vi at pasientene ikke må vente uforholdsmessig lenge på frikort, sier prosjektdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet. Foto: Privat

Dine oppgjør danner grunnlag for den nye automatiske frikortordningen som innføres 1. juni. Opplysninger om egenandeler hentes fra oppgjørene som sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (tilsvarer «trygden» og forkortes Helfo) fra driftsavtalepsykologer og andre behandlere med refusjonsrett (egenandelstak 1). Frikortet skal komme automatisk i posten innen tre uker etter at den enkelte bruker har betalt kr 1840,– i egenandeler. Dersom brukeren har betalt mer, blir det overskytende beløpet automatisk tilbakebetalt.

Egenandel innen 14 dager

For at brukere skal motta frikortet i posten innen tre uker etter de har nådd frikortgrensen, må en egenandel innrapporteres senest 14 dager etter at den er utfakturert. Den må også inneholde ellevesifret fødselsnummer, sier prosjektdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.

Forskrift om egenandelsregistre fastslår at alle oppgjør skal sendes senest 14 dager etter at egenandelen er utløst. Dette gjelder selv om pasienten ennå ikke har betalt egenandelen. Forskriften gjelder uavhengig av om egenandelsoppgjøret sendes elektronisk over linje, på diskett/cd eller på papir. De samme reglene gjelder både psykologer med driftstilskudd og psykologer som kun har refusjonsrett uten driftstilskudd.

– Automatisk frikortordning vil innebære en forenkling for pasientene. De er avhengige av at alle psykologer og andre behandlere sender inn oppgjør innen 14 dager etter en konsultasjon. Slik sikrer vi at pasientene ikke må vente uforholdsmessig lenge på frikort. Dette er særlig viktig for klienter med en krevende økonomisk situasjon, påpeker Bergland.

Frikort-telefon og plakater

Nettstedet www.helfo.no/frikort inneholder viktig informasjon om den nye automatiske frikortordningen. Helfo har dessuten opprettet Frikorttelefonen for å hjelpe brukere som har spørsmål om egenandeler og frikort. Nummeret er 815 70 050. Psykologer kan ta kontakt med sitt Helfo-regionskontor ved spørsmål om den nye frikortordningen.

Helfo sender også ut plakater og brosjyrer som gjør det enkelt for psykologer å informere pasientene sine.

Overgangsår

2010 er et overgangsår mellom ny og gammel frikortordning, hvor brukeren selv må sende inn egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. En egen hvit slipp på kvitteringskortet er tilpasset slik innsending. Det er dessuten viktig at brukeren holder egenkontroll i dette innføringsåret. For å sikre at ikke noe faller ut av systemet i overgangen til automatisk frikort, må alle behandlere fortsette som før og føre egenandelene i kvitteringskortet gjennom hele 2010.

Hvorfor må refusjonskravene sendes inn så hyppig som hver fjortende dag? Svaret er like enkelt som det er brutalt – fordi pasientene ellers må betale store beløp ut over egenandelstaket. For fattige pasienter kan store utlegg være umulig. Beløpene vokser fort, og dersom det går en del uker til brukerne får frikort tilsendt, vil det gå tilsvarende lang tid før overskytende penger kommer i retur fra Helfo.

Praktiske utfordringer

Forhandlingssjef Eilert Ringdal i Norsk Psykologforening ser noen utfordringer ved den nye ordningen.

– Det er lett å se fordelene for pasientene, men vi skal ikke glemme at automatisk frikort medfører praktiske problemer for psykologene, sier han.

Innsending av refusjonskrav to ganger i måneden dobler antall administrative operasjoner. Forskriften er lite fleksibel i sitt krav om innsending hver annen uke eller hyppigere, for eksempel når psykologen har fravær på grunn av kongresser, kurs, sykefravær eller andre engasjementer.

– Endringer i praktiske rutiner kan være frustrerende, og kun deler av tidstapet er midlertidig, sier Ringdal, men understreker at reglene er klokkeklare.

– Utfordringen for den enkelte psykolog er nå å endre sine rutiner på en mest mulig effektiv måte. Hyppig innsending er viktig for å skåne pasientene for store utlegg, avslutter forhandlingssjefen.

Tidsskriftet

TRE EKSEMPLER

FOTO: YAY MICRO

  • Heldiggrisen: Går i behandling en gang i uken. Psykologen sender inn refusjonskrav hver annen uke. Pasienten legger da ut 815 kroner for mye før frikortet kommer i posten.
  • Uheldige Charlie: Går i behandling en gang i uken. Psykologen sender inn refusjonskrav siste dag i hver måned. Uheldige Charlie kan legge ut opptil 2000 kroner før han får frikort tilsendt.
  • Fattig-Frans: Går i behandling to ganger i uken. Psykologen sender inn refusjonskrav siste dag i hver måned. Fattig-Frans er ikke bare fattig, han er også uheldig – og er maksimalt uheldig med tidspunktet når han egentlig når frikortgrensen, og når psykologens månedlige innsendelse skjer. Fattig-Frans kan legge ut opptil 3175 kroner for mye før han får frikort tilsendt. Og det går mange uker før han får tilbakebetalt de tre tusenlappene.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side 553-554

Kommenter denne artikkelen