Du er her

Ny sorgdiagnose

Forskningsmiljøer i USA arbeider nå med å få såkalt «forlenget sorg» inn i diagnosekatalogen DSM-V. Ifølge Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi får rundt ti prosent av dem som opplever å miste noen, en forlenget sorgreaksjon, skriver Dagens Medisin.

– Jeg er positiv til en diagnose fordi den kan utløse bedre omsorg for dem som sliter med kompliserte sorgreaksjoner og mer forskning over sorg. Men grenselinjen mellom det som er forlenget sorg og normal sorg, er komplisert, sier han.

Personer som tilfredsstiller kriteriene, viser en stor overhyppighet av både fysiske og psykiske plager. Symptomene på en forlenget sorgreaksjon skal ha vart i minst seks måneder. Diagnosen skal kun gis i forbindelse med dødsfall, ikke andre former for tap.

Men mens en forlenget sorgreaksjon er den vanligste kompliserte varianten blant voksne, vil barn og ungdom oftere utsette og skyve sorgen unna. Så langt er barn ikke nevnt i forslaget til ny diagnose. Dyregrov mener det er en stor fare for at noen vil bruke samme diagnose for yngre aldersgrupper.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen