Du er her

Forskningsnotiser

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Gutar og jenter favoriserer kjønnsspesifikke leiker frå den stunda dei lærer seg å krabba.

Menn er betre enn kvinner til å bruka viljen for å undertrykka svolt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side 540

Kommenter denne artikkelen