Du er her

Ikke som oss

Publisert
5. juni 2010

Psykolog og førsteamanuensis i sosialpsykologi, Ingela Lund Kvalem, forteller at det er gjort undersøkelser av amerikanske tv-serier, som viser at personene på tv ikke likner vanlige folk.I følge undersøkelsene er 75 prosent undervektige, mot 25 prosent i befolkningen ellers, sier hun. –Folk blir ofte rekruttert til tv-jobber nettopp fordi de er attraktive. Det vil jeg tro gjelder også i Norge, sier hun.

Dagbladet 2.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen