Du er her

Tomme rom

Publisert
5. juni 2010

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen får torsdag omvisning på den ubrukte rusposten på Nordfjordeid. Bygget til 23 millionar kroner stod klart i oktober i fjor, men Helse Førde har førebels ikkje sett av pengar til drift. […]

Planen var at ti rusavhengige pasientar skulle få hjelp og behandling av 20 miljøarbeidarar, to legar, ein psykolog og ein sosionom. Det årlege driftsbudsjettet var sett til 18 millionar kroner, men helseføretaket har ikkje prioritert å setje av midlar til drifta. Dermed vil tome rom og verken pasientar eller personale møte Strøm-Erichsen.

NRK Sogn og fjordane 5.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen