Du er her

Mirakelkur?

Publisert
5. juni 2010

– I vinter ble min sønn dødssyk av kreft og legene sa han hadde tre uker å leve. Han la om kostholdet og begynte å drikke Robert O. Youngs pH-vann. Seks uker senere var han kreftfri. Legene trodde ikke det de så. Det er helt fenomenalt! Det forteller Leigh McCullough, psykolog og forskningsleder på Modum Bad. […] McCullough er ikke rede til å gå god for Youngs kur. Hennes poeng er at tesen hans, sammen med hennes sønns historie, tilsier at medisinere bør finne ut mer før alt forkastes som kvakksalveri.

Stavanger Aftenblad 3.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen