Du er her

Rekruttering

Publisert
5. juni 2010

JOBBSØKERE: Protesterer ikke. FOTO: YAY MICRO

Å be jobbsøkere ta personlighetstester blir stadig vanligere, men NHH-professor William Brochs-Haukedal er kritisk fordi mange føler seg presset til å si ja.

– Det er et maktovergrep. Det er rett og slett et overgrep. Men så lenge det er arbeidsledighet eller stor konkurranse om en stilling, vil mange søkere være villige til å svelge den kamelen. […] Han får støtte av psykolog og konsulent Elisabeht Østrem ved AFF, Administrativt Forskningsfond.

– Det er skremmende lav bevissthet om håndverket rekruttering. Det hadde vært mer etisk forsvarlig å benytte loddtrekning, sier hun. […]

– Jeg blir på gråten av glede når jeg møter folk som er ydmyke og profesjonelle på dette feltet og bevisste på hva de driver med, sier Østrem.

E24.no 4.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen