Du er her

Debatt

Norske borgere krever tilpassede tjenester på alle områder i livet, enten det gjelder datamaskiner, hotellrom eller psykiske helsetjenester. Brukerstyringens fløyelsrevolusjon kan ikke stoppes.

For meg handler brukermedvirkning om grunnlovsfestede borgerrettigheter – om selvbestemmelse i eget liv. Ikke om et nytt moteord.

Karakterer fra videregående skole kan bli avgjørende for fremtidige søkere til psykologistudiet. Dagens opptaksordning selekterer studentene ut fra et mer relevant grunnlag enn det opptak direkte fra videregående gjør.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side 542-546

Kommenter denne artikkelen