Du er her

Folkeopplysning

Publisert
1. januar 2007

I dagens VG (10/11–06) forklarer psykolog Kristin Spitznogle hvordan Julius ikke er helt ulik menneskearten når det gjelder hurtig sex.

vg.no 10.11.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen