Du er her

Kongress om nevropsykologi og kommunikasjon

Det niende nordiske møtet i nevropsykologi arrangeres i Göteborg 19.–22. august 2007. Kongressen tilbyr et omfattende program, med presentasjon av både grunnforskning og kliniske tilnærminger. Fordypningstema er On Speaking Terms with the Brain – Mechanisms and Disorders of Communication. Tolv fremstående forelesere vil ta for seg utviklingen av det menneskelige språk og ulike former for sosial og følelsesmessig kommunikasjon. Dysleksi og andre typer forstyrret språkutvikling blir også belyst, i likhet med hjernemekanismer bak tospråklighet.

En nestor innenfor nevropsykologi, Joaquin Fuster, vil ta for seg hjernemekanismene bak arbeidsminnet, og Edvard Moser fra Trondheim vil fortelle om hvordan de nyoppdagede «grid»-cellene gjør det mulig å orientere seg i omgivelsene. Det arrangeres også en rekke halvdags utdanningskurs.

For informasjon se http://www.neuropsykologi.org/ . Frist for abstracts er 1. februar. Temaene bør ha interesse også for andre enn nevropsykologer. Meld deg allerede i dag på et kommunikativt møte utenom det vanlige!

Jarl Risberg

Sveriges Nevropsykologers Förening

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen