Du er her

Hva Norsk Psykologforening ikke informerte oss om

Publisert
1. januar 2007

De nye regler i Bokføringsloven som ble innført fra 1. januar 2006, innebærer endringer for alle psykologer som arbeider på deltid og heltid i selvstendig praksis, det være seg med pasientbehandlinger, konsulentoppdrag, undervisning, organisasjonsvirksomhet og skribentvirksomhet. De nye reglene gjelder altså for en stor andel av Psykologforeningens medlemmer.

De nye kravene innebærer betydelige endringer i psykologens daglige praksis, med dokumentasjon av timebestillinger, medgått tid, opptelling av kassabeholdning, osv. Informasjonen vi har fått fra Psykologforeningen har vært utilfredsstillende og dårligere enn det man med rimelighet burde forvente av sin fagforening. Informasjon om innføring av bokføringsloven kom sent og var ufullstendig.

Det viser seg, når man tar seg bryderiet med å undersøke, at unntaksreglene (forskriftens § 5–4) gjelder for bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg, der kontantstrømmen ikke overskrider tre ganger folketrygdens grunnbeløp (som p.t. tilsvarer kr 182 097) i løpet av et regnskapsår. Kontantsalg skal dokumenteres i fortløpende i innbundet bok med forhåndnummererte sider eller ved gjenpart av datert forhåndsnummerert salgsbilag.

Skattedirektoratet ber nå søkere om at det ikke sendes inn unødvendige søknader om unntak fra bruk av kassaapparat idet de fleste av oss har en praksis som automatisk faller inn under forskriftene for unntak.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen