Du er her

Nye regler for spesialistpraksis med barn

Norsk Psykologforening har vedtatt nye bestemmelser for fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi i spesialistutdanningen. Av de fem praksisårene i spesialisering kreves tre årsverk i klinisk psykologisk arbeid med barn og unge. Kandidaten skal ha arbeidet på minst to tjenestesteder i ett år eller mer. Minst to av årene skal opparbeides innen psykisk helsevern for barn og unge. I løpet av praksisperioden skal kandidaten ha:

  • Utredet og diagnostisert ulike typer vansker, herunder alvorlige psykiske lidelser, krise-/suicidalfare, utviklingsforstyrrelser, kognitive vansker, familieproblemer og samspillsvansker.
  • Gjennomført behandlingsarbeid, endringsarbeid og helsefremmende arbeid for barn og unge.
  • Vunnet erfaring med ulike behandlingstilnærminger, herunder individuelt arbeid, familiearbeid, nettverks- og systemarbeid, rådgivning, konsultasjon og tilretteleggingsarbeid.
  • Tatt del i bredt samarbeid på tvers av tjenestesteder og virksomheter
  • Arbeidet med barn i alle aldersgrupper (småbarn, førskolebarn, skolebarn og ungdommer)

I to av de tre årene i fordypningspraksis må kandidaten ha arbeidet i tverrfaglig team med psykologspesialist. Finnes ikke psykologspesialist eller tverrfaglig team på arbeidsplassen, kan dette erstattes med et forpliktende samarbeid med psykologspesialist og tverrfaglig team utenfor arbeidsplassen. Slike ordninger skal forhåndgodkjennes av Psykologforeningen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen