Du er her

Årsmøte i Akershus

Kjære medlem av Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening, du er herved invitert til vårt neste årsmøte. Det holdes onsdag 7. februar 2006 kl 18.00 i Psykologforeningens flotte nye lokaler, Kirkegata 2 i Oslo.

Saksliste for årsmøtet, samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut per e-post senest 24. januar 2007. Se informasjon om møtet på vår hjemmeside http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Lokalavdelinger/Akershus

Janjan Struijk

Leder av Akershus lokalavdeling

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen