Du er her

Matematikk

Publisert
1. januar 2007

Motivasjon = mål x emosjoner x troen på mestring. Det mener den amerikanske psykologen Marti E. Ford. Når du for eksempel har satt deg et mål, har lyst til å nå målet og har tro på at du klarer det, så er du motivert, (1=1x1x1). Alle faktorene må være større enn null for at du skal ha motivasjon nok til å utføre en oppgave.

side2.no 22.10.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen