Du er her

Kommentar

Publisert
5. november 2010
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side 1054-1055

Kommenter denne artikkelen