Du er her

Debatt

Sentralstyret foreslår for landsmøtet at vi endrer kriteriene for medlemskap i foreningen, og inviterer som medlemmer de som har psykologiutdanninger på høyt nivå, og som er del av psykologprofesjonen i resten av verden.

Forslaget om å utvide medlemskriteriene i Norsk Psykologforening vil fra et fagforeningsperspektiv bety å sage av den grenen vi sitter på. Et slikt vedtak vil undergrave Psykologforeningens posisjon som fagforening.

Masterforeningen i Psykologi ser med glede på at Psykologforeningens sentralstyre åpner for at mastere i psykologi skal kunne søke om medlemskap. Men formuleringen i forslaget til landsmøtet om begrensninger i stemmeretten er uheldig.

Fortsatt har vi ikke fått svar på hvilke fordeler medlemmene i Psykologforeningen har av å inkludere nye grupper i foreningen. Vi mener foreningen skal fortsette å være både en fagforening og en faglig forening – uten nye faggrupper som medlemmer.

Det ville vært en stor unnlatelsessynd dersom Norsk Psykologforening ikke påpekte at det er sider ved dagens studier som kan være modne for revisjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side 1046-1053

Kommenter denne artikkelen