Du er her

Profesjonsrådet kan ikke gjøre bindende vedtak

– Vi kan ikke på noe nivå bestemme ting for utdanningsinstitusjonene. De er autonome, sier Guri Bakken i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonene er i sin fulle rett til å unnlate å følge råd fra et profesjonsutvalg

SELVSTYRE: – Det er lov om universiteter og høyskoler som gjelder, og med den følger selvstyre for institusjonene, understreker Guri Bakken i Universitets- og høgskolerådet. Foto: UHR

Profesjonsrådet for psykologiutdanningene er opprettet av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Mandatet er å gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra de institusjonene som gir den aktuelle utdanningen, eller fra Universitets- og høgskolerådet. For øvrig er de ganske så selvgående, sier Guri Bakken, underdirektør i UHR.

Det er lov om universiteter og høyskoler som gjelder, og med den følger selvstyre for institusjonene.

– Vi kan ikke på noe nivå gjøre vedtak som er bindende for institusjonene. Men i hovedsak vil nok anbefalinger gitt gjennom vedtak i egne rådgivende utvalg veie tungt i de respektive profesjonsutdanningene, og vår generelle oppfatning er at instituttene og fagmiljøene er flinke til, eller opptatt av, å forsøke å følge de rådene de får.

– Kunne det være tenkelig at dere i UHR gikk ut og reagerte når et entydig råd fra et profesjonsråd blir nedstemt?

– Nei, det er ganske utenkelig. Vi kan aldri gå ut og pålegge et fagmiljø eller en institusjon å følge et vedtak fra et av våre rådsorganer. Norske universiteter og høgskoler er autonome og har rett til å gjøre sine egne valg.

Astri Vannebo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side 1034

Kommenter denne artikkelen