Du er her

Skremmende

Publisert
5. november 2010

EDB: Visstnok kommet for å bli. Foto: Eurleif / Flickr.com

– Du skulle visst hvor mye av psykologens eller pasientens tid som brukes til å skrive ned pasientdata på papir. Mangelen på standardiserte og databaserte diagnoseverktøy er påfallende, sier direktør Heidi Blengsli Aabel i CheckWare.

Det unge trondheimsselskapet har funnet sin nisje. Et område som ifølge Blengsli Aabel har blitt liggende skremmende etter i datautviklingen skal utvikles slik at bruk av elektronisk verktøy kan gjøre at du som pasient kan regne med å få en mye mer presis og raskere stilt diagnose.

Økonomisk Rapport 6/2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen