Du er her

Boknytt

Elin Fjerstad | Frisk og kronisk syk Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdomHvordan er det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en med utfordringene det innebærer? Forskning, eksempler og verktøy i behandling. Gyldendal Akademisk, 2010

Karl Jacobsen og Birgit Svendsen |Emosjonsregulering og oppmerksomhetgrunnfenomener i terapi med barn og unge Teoretiske modeller og terapeutiske tilnærminger til følgetilstandene av langvarig dysfunksjon i disse grunnfunksjonene. Fagbokforlaget, 2010

Cecilie Javo | Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Bakgrunnskunnskap om kultur og etnisitet, om barneoppdragelse i ulike kulturer og om atferdsproblemer hos barn sett i kulturelt perspektiv. Universitetsforlaget, 2010

Anette Holmgren | Terapifortellinger Narrativ terapi i praksis Leseren tas med inn i det terapeutiske rommet og følger terapeutens metodiske, teoretiske og personlige overveielser. Tapir Akademisk Forlag, 2010

Anne Inger Helmen Borge |Resiliens Risiko og sunn utvikling Ressursorientert perspektiv på barn og unge. Ny utgave med oppdatert forskning og kapitler om resiliens i et livsløpsperspektiv og et biologisk perspektiv. Gyldendal Akademisk, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen