Du er her

Psykiske lidelser svært vanlig ved ryggplager

Nær en av tre med kroniske ryggplagver har også en psykisk lidelse, ifølge en norsk studie.

I doktorarbeidet til psykologen Silje Endresen Reme ble pasienter med kroniske ryggplager undersøkt for å se om de hadde andre plager i tillegg. Pasientene hadde vært sykmeldt i lengre tid for ryggplagene.

Nesten alle hadde andre helseplager i tillegg til ryggplagene. 30 prosent hadde også en psykiatrisk lidelse, heter det i pressemeldingen fra Universitetet i Bergen. Den enkeltes opplevelse av funksjon, mestring og tro på å komme tilbake i jobb viste seg å være avgjørende for om langtidssykmeldte med vondt i ryggen kom tilbake til arbeid etter behandling.

Pasientene fikk psykologisk behandling, hvor målet var å endre uheldige tanker og handlinger relatert til plagene. Behandlingen ga god effekt i form av mindre smerter og bedre funksjon. Handlingene viste seg å være spesielt avgjørende for behandlingseffekten, skriver Dagens Medisin.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen