Du er her

Samfunnspsykologisk nettverk

Under overskriften «Er norsk samfunnspsykologi for tannløs?» vil vi arrangere en serie møter i 2010 og 2011.

Den 24. november er temaet «Hvilke muligheter gir lederposisjoner for samfunnspsykologer?» ved Turid Dager, leder av Fagutviklings- og formidlingsenheten ved Revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus.

Møtene avholdes i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, fra 19.00 til 21.30. Innledning med påfølgende diskusjon. Pizza og vin. Alle psykologer er hjertelig velkommen!

Kari Frank

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen