Du er her

Arkitektur

Publisert
5. november 2010

Stavanger: Mye pragmatikk, mest estetikk. Foto: Jarle Vines /Wikimedia Creative Commons

Rogalendingen er vel mer pragmatiker enn estetiker. Det rurale, handlingsorienterte verdisett gjorde at mange stygge og dårlige bygg kom opp uten debatt på 70- og 80-tallet. Mottoet var: «Det e greit så lenge det funke». I mange tilfeller har det også vist seg at politikere og byutviklere ikke forstår tegninger, og enda mindre de estetiske og menneskelige konsekvenser, før byggingen er unnagjort. Det er lovlig seint. Store deler av Forus er et eksempel på manglende fremsynthet, med sin ekstreme biltilpasning og manglende byplan. Kontroversene omkring rundkjøringen på Tjensvoll reflekterer et umodent forhold til estetikk i seg selv.

Arkitekturanmelder og miljøpsykolog Oddvar Skjæveland i Stavanger Aftenblad 8.10.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen