Du er her

Forskningsnotiser

Nær en av tre med kroniske ryggplagver har også en psykisk lidelse, ifølge en norsk studie.

Fireåringar er påvist å bruka ironi flittig i ein ny kanadisk studie.

Jo meir du forsøker å undertrykka tankar om ei handling eller ein ting du kjenner lyst overfor, desto meir glupsk vil du kasta deg over det når du først får sjansen.

Ei enkel endring av kropshaldning endrar hormonnivået i løpet av minuttar. Slik blir folk bokstaveleg tala mektigare.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side 1041

Kommenter denne artikkelen