Du er her

NTNU med ny opptaksordning og nytt innhold

Profesjonsstudiet i Trondheim står foran sin største revisjon på femten år. Fremtidens studenter skal tas opp direkte fra videregående skole, og instituttlederen vil at de skal føle seg som psykologer under opplæring fra dag én i studiet.

Publisert
5. november 2010

SELEKSJON: I det gamle opptakssystemet ble første året av psykologstudiet til et år der målet først og fremst var sortering av studenter ut fra puggeferdigheter, mener instituttleder Kennair. Illustrasjonsbilde: NTNU Info

Dette blir situasjonen allerede fra høsten 2011 hvis instituttstyrets vedtak blir godkjent på fakultetsnivå, forteller instituttleder Leif Edward Ottesen Kennair Med de nye opptaksreglene har instituttet fulgt anbefalingen fra Nasjonalt profesjonsråd og Norsk Psykologforening, som ønsker en slik omlegging ved alle universitetene. Oslo har hatt denne opptaksordningen fra 2007, mens Bergen vil beholde opptak fra årsenheten i psykologi. Over nyttår står Universitet i Tromsø foran valget av opptaksordning.

Seksårig løp

– Hva er fordelen ved opptak direkte fra videregående skole istedenfor fra et årsstudium i psykologi?

– Det gamle opptakssystemet gjorde første året av psykologistudiet til et år der målet hovedsakelig var sortering av studenter ut fra puggeferdigheter, fremfor å være et år der man jobbet med å forstå faget og utviklet identitet som psykolog, svarer Kennair.

En uheldig konsekvens av opptak fra årsenheten i psykologi er at de som ikke klarer kravene kaster bort tiden sin uten å få noe igjen, mener han. Om de skulle bruke like mye tid i det nye systemet og klarer å forbedre karakterene fra videregående, åpner de kanskje andre dører og har noe igjen for det, selv om de ikke kommer inn på psykologistudiet.

Med dette får Trondheim et seksårig løp i profesjonsstudiet istedenfor en modell med ett pluss fem år. Instituttledelsen så dette som en anledning til å gjøre større endringer i både innhold og organisering av studiet.

Mer og tidligere praksis

– Hva er de viktigste endringene?

– Vi ønsker å øke mengden praksis, og innføre kliniske temaer allerede fra starten av profesjonsstudidet. Med den nye opptaksordningen vil det første året bli en integrert del av psykologutdannelsen der studenter allerede er tatt inn og kan begynne å utvikle en faglig identitet, fremhever instituttlederen.

– Vi ønsker å endre pedagogikk, karakterfokus og evalueringsformer, og innarbeide temaene rolle, profesjon, etikk og egenutvikling i alle kliniske emner.

Psykologisk institutt ved NTNU vil i tillegg innføre et fullverdig årsstudium i psykologi, og i og med at det ikke lenger vil fungere som seleksjon til profesjonsstudiet, vil både pedagogikk og fokus endre seg positivt, mener Leif Edward Ottesen Kennair.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side 1065

Kommenter denne artikkelen