Du er her

Gode allierte

Publisert
5. november 2010

Regjeringens forslag til statsbudsjett er for passivt når det gjelder psykisk helse, mener topplederne i Legeforeningen og Sykepleierforbundet. De etterlyser satsing og oppfølging i kommuner og spesialisthelsetjeneste – særlig nå som opptrappingsplanen er avsluttet. [Legeforeningens president] Torunn Janbu forventer at politikerne i den videre budsjettprosessen i Stortinget legger mer vekt på nettopp allmennlegenes rolle ved behandling av psykiske lidelser enn regjeringen gjør i dette budsjettforslaget. […] Hun legger til at mange fastleger har opplevd at ungdom som kommer på kontoret for noe banalt, begynner å snakke om problemene sine.

– Psykologer kan i mange sammenhenger spille en viktig rolle i samarbeid med fastleger, Legeforeningen har i arbeidet med samhandlingsreformen foreslått samlokalisering med fastlegepraksiser, sier presidenten.

Dagens Medisin 14.10.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen