Du er her

Debattert

Profesjon i endring

 • Årsaken En viktig årsak til at vi har fått en oppblomstring av mastestudier i psykologi i Norge, er embetsstudiets innretning. I prinsippet utdanner embetsstudiet generalister, i praksis er det en utdanning i klinisk psykologi med en klar innretning mot helsevesenet.
  Per Øistein Saksvik i Tidsskriftet 5/2005
 • Psykologiforening – Psykologforeningen må kjenne sin besøkelsestid og finne ordninger som gjør at de universitetsutdannede masterne i psykologi kan bli medlemmer. Litt justering i foreningens navn for eksempel til Norsk Psykologiforening, og en divisjon for hver av utdanningene kan være en måte å løse det på.
  Fanny Duckert i Tidsskriftet 3/2006
 • Kompetanse – Det er ikke psykologprofesjonens oppgave å hjelpe ulike mastere med å utvikle en fagidentitet. De har en egen kompetanse som samfunnet vil vite å bruke. Dersom det fantes en master i medisin, skulle personer med denne utdannelsen da få kalle seg lege?
  An-Magritt Aanonsen i Tidsskriftet 3/2006
 • Trussel Debatten på lederkonferansen i juni viste at for mange er problemstillingen kokt ned til å være for eller imot medlemskap for «mastere» i Psykologforeningen. I den forbindelse ble det sagt at «vi vil i mange år være flere enn dem, så de vil ikke bety noen trussel for oss». Samme utsagnet hørte vi ofte på åttitallet om oss – fra legene.
  Sverre L. Nielsen i Tidsskriftet 11/2007
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 11, 2010, side

Kommenter denne artikkelen