Du er her

Porno i arbeidstiden

Publisert
1. mai 2005

«Tilsynsinfo» gjengir i siste nummer en sak der en sykepleier fikk tilbakekalt sin autorisasjon etter å ha vært inne på nettsider med barnepornografi i arbeidstiden. Politiet fant spor av barnepornografisk materiale både på sykepleierens hjemme-PC og på vedkommendes bruker-ID på arbeidsplassen. Det ble imidlertid ikke funnet bilder som var lastet ned og lagret.

Helsetilsynet la ikke avgjørende vekt på hvorvidt sykepleieren aktivt hadde søkt etter barneporno eller om dette «poppet opp» når det ble søkt etter annen pornografi. Vedkommende hadde gjentatte ganger søkt etter pornografi, og fortsatte med dette også etter at det kom opp sider inneholdende barnepornografi, stoff om incest m.v. Det ble lagt stor vekt på at dette skjedde samtidig som en av arbeidsoppgavene var tilsyn og pleie av barn. Helsetilsynet uttalte at slik atferd representerer et avvik fra forventet atferd for helsepersonell, og at den svekker tilliten til sykepleieren i betydelig grad. I vedtaket ble det også lagt vekt på at sykepleieren tidligere hadde utført behandling på en slik måte at den av pasienter var blitt opplevd som sterkt ubehagelig. Avgjørelsen ble påklaget til Helsepersonellnemnda, som opprettholdt vedtaket.

Uavhengig av helsetilsynets vurdering av denne saken, må det kommenteres at det også i en arbeidsrettslig sammenheng fort gir konsekvenser dersom en ansatt bruker arbeidsgivers utstyr til å søke på nettet etter pornografi og/eller barnepornografi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen