Du er her

Inntekt og arbeid i privatpraksis

Publisert
1. mai 2005

Privatpraktiserende med driftstilskudd får i løpet av mai/juni et spørreskjema fra Statistisk Sentralbyrå. Undersøkelsen konsentrerer seg om inntektsforhold og arbeidstid, og resultatet blir en del av grunnlaget for takstforhandlingene fremover. Det er viktig at det skilles mellom inntekt og samlet reell arbeidstid (inkludert for- og etterarbeid og administrasjonstid), som har sammenheng med inntekt fra Folketrygden eller det regionale helseforetaket (refusjon, egenandel og driftstilskudd), og inntekter som har sitt opphav i salg av andre tjenester (som veiledning og sakkyndigarbeid). Undersøkelsen gjøres etter oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet, de regionale helseforetakene og Norsk Psykologforening.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen